0965.33.99.66

Quá trình tạo nên một ứng dụng di động hoàn hảo.

Quá trình tạo nên một ứng dụng di dộng bao gồm nhiều quá trình như lên kế hoạch, nghiên cứu, quyết định các chiến lược và thử nghiệm. Khi người đưa ra quyết định trong nhóm phát triển xác định những gì cần thiết để tạo ra một ứng dụng. Họ cần ước lượng được thời gian, các quá trình cần thiết và mức độ của tham gia của quá trình này.

Quá trình tạo nên một ứng dụng di dộng bao gồm nhiều quá trình như lên kế hoạch, nghiên cứu, quyết định các chiến lược và thử nghiệm. Khi người đưa ra quyết định trong nhóm phát triển xác định những gì cần thiết để tạo ra một ứng dụng. Họ cần ước lượng được thời gian, các quá trình cần thiết và mức độ của tham gia của quá trình này.

Sự thật rằng, sự cố nhỏ đơn giản nhất lại không bị phát hiện trong quá trình phát triển có thể có hậu quả nghiêm trọng về tính khả thi và tính hữu dụng của ứng dụng di động. Mỗi bước trong quá trình phát triển phải bao gồm nhiều nhóm tham gia kể cả người đại diện chủ sở hữu ứng dụng.

Đây là lý tại sao điều quan trọng là biết khi nào bạn nên cân nhắc tiếp cận một công ty phát triển ứng dụng di động và được chuẩn bị để cung cấp trong toàn quá trinh. Dưới đây là cái nhìn tổng quan về quá trình phát triển ứng dụng di dộng:

 

Lập kế hoạch ban đầu

Trước khi bạn liên lạc với nhóm phát triển, nhóm của bạn nên có một bức tranh rõ ràng về những gì bạn muốn trong ứng dụng. Khi bạn trình bày bản tóm tắt về ứng dụng, bạn nên bao gồm những thông tin sau đây:

  • Mục đich của ứng dụng: khái quát các chức năng cốt lõi, những vấn đề hoặc những gì mà ứng dụng cần phải giải quyết.
  • Người dùng và câu truyện: Những ai sẽ là người dùng điển hình, cách mà họ sẽ tương tác với công ty bạn, sử dụng mô hình và hiểu công nghệ của họ.
  • Phác thảo ban đầu: vẽ tay hoặc dùng máy tính phác thảo với một bản thiết kế chung về giao diện ứng dụng của bạn như bạn mong muốn.
  • Số tiền mà bạn định chi để xây dựng ứng dụng.

 

Wireframing

Wireframes là bản phác thảo hay mô hình thiết kế của ứng dụng của bạn. Wireframes được phát triển trong sự hợp tác của nhóm thiết kế và nhóm phát triển. Ở giaid đoạn này bạn sẽ xác định mức độ của các animations, hiệu ứng chuyển động, âm thanh và phong cách của các nút bấm, của chữ viết và các layout.

Các bước của wireframing rất quan trọng bởi vì nó sẽ quyết định sự phức tạp của ứng dụng từ các góc độ. Điều đó rất quan trọng cho nhóm phát triển để chọn được nền tảng tốt nhất để phát triền ứng dụng của bạn, như một vài các nền tảng khác cung cấp giao diện đồ họa và khả năng animation tốt hơn.

Chọn nền tảng phát triển

Theo yêu cầu về các tinh năng và đồ họa mà bạn yêu cầu trong ứng dụng, lập trình viên sẽ đề xuất ra nền tảng di động tốt nhất. Những đề xuất này cũng sẽ tính vào ngân sách của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn muốn ứng dụng của mình chuyên nghiệp và sẽ nhận thành được thành công từ người dùng, bạn nên luôn luôn chọn lựa chất lượng hơn chi phí và lựa chọn những giải pháp kĩ thuật tốt nhất mà các nhà phát triển đề xuất

Khi việc thiết kế và chọn nền tảng đã được quyết định, đội ngũ phát triển bắt đầu công việc thực tế xây dựng ứng dụng. Mặc dù đây là bước tiến kĩ thuật quan trọng cao trong quá trình này, người đại diện tố chức của bạn vẫn cần phải tham gia, tham gia vào cuộc họp hằng tuần và cung cấp tài liệu bất cứ khi nào họ cần. Một số tài liệu có thể liên quan đến việc chỉnh sửa thiết kế hoặc wireframes tùy theo những hạn chế của nền tảng mà bạn chọn.

Kiểm tra Prototype

Nhóm phát triển sẽ đề xuất cho bạn một MVP (minimum viale product) đại diện cho một mẫu thử nghiệm ứng dụng của bạn bao gồm các chức năng cốt lõi và các thiết kế chính. Tại thời điểm này, việc kiểm nghiệm bao gồm việc kiểm tra ứng dụng có cung cấp các dịch vụ cơ bản mà bạn mong muốn và giải quyết được những gì khách hang cần.

Người kiểm thử sẽ báo cáo một vài thiếu phù hợp trong bản tóm tắt và đề xuất điều chỉnh cách bố trí và thiết kế.

Hoàn thành kiểm nghiệm sản phẩm

Đây là giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát triển ứng dụng. Ở giai đoạn này, đội phát triển mô phỏng các kịch bản sử dụng khác nhau, kiểm tra các vấn đề lỗ hổng, bảo mật và riêng tư, khả năng tương thích với các thiết bị và chức năng trong các mạng khác nhau (nếu ứng dụng yêu cầu kết nối internet để sử dụng chúng).

Thời gian cần có để hoàn thành quá trình

Điều này phụ thuộc vào nhóm bạn chọn phát triển cho ứng dụng của bạn. Đối với một đội ngũ chuyên nghiệp, cần ít nhất 300 giờ để tạo ra 1 ứng dụng đơn giản, 900 giờ để tạo nên 1 ứng dụng phúc tạp với mức độ cao về sự tương tác của người dùng, đồ họa và chức năng. Hiểu chức năng phức tạp của công việc và thời gian để hoàn thành nó là rất quan trọng trong việc lập ngân sách thực tế và mong đợi từ đội phát triển mà bạn làm việc.

Theo TechCrunch – (SSSkynet dịch) | 22/01/2017