0965.33.99.66

Chương trình đào tạo

Hình đại diện khóa học

Cấu trúc dữ liệu giải thuật qua 10 thuật toán kinh điển trên Java

NEW

Khoá học Cấu trúc dữ liệu giải thuật qua 10 thuật toán kinh điển trên Java, Open-class Java

Học phí: FREE

Khoá học FREE 100%
Giảng viên nhiều kinh nghiệm thực tế tại các tập đoàn lớn trong và ngoài nước.

*** Đang tuyển sinh ***
Lịch học: Học Ban ngày hoặc Buổi tối, 3 buổi / tuần

Từ khóa:

Hình đại diện khóa học

Tự viết MVC framework tinh gọn bằng PHP thuần

NEW

Khoá học Tự viết MVC framework tinh gọn bằng PHP thuần, Open-class PHP

Học phí: FREE

Khoá học FREE 100%
Giảng viên nhiều kinh nghiệm thực tế tại các tập đoàn lớn trong và ngoài nước.

*** Đang tuyển sinh ***
Lịch học: Học Ban ngày hoặc Buổi tối, 3 buổi / tuần

Từ khóa:

Hình đại diện khóa học

Lập trình PHP & MySQL căn bản

TREND

Khoá học lập trình ngôn ngữ PHP và Cơ sở dữ liệu MySQL dành cho người mới bắt đầu

Học phí: 2.500.000 vnđ

- Giảm ngay 500.000 đồng khi hoàn thành học phí trước khai giảng
- Giảm trực tiếp thêm 200.000 đồng/người khi đăng theo nhóm
- Cơ hội học bổng toàn phần trị giá 5 triệu đồng gồm:
+ Lớp ADVANCE GIT trị giá 2.000.000 đồng,
+ Lớp tiếng Nhật sơ cấp cho IT trị giá 3.000.000 đồng
- Thực tập dự án thực tế tại công ty

*** Đang tuyển sinh ***
Khai giảng lớp mới: Tháng 11/2017
Lịch học: Học tối, 3 buổi/tuần, trong 2 tháng

Từ khóa: , , , ,

Hình đại diện khóa học

Lập trình web chuyên nghiệp với PHP - MVC Framework

SPECIAL

Học lập trình web nâng cao và chuyên nghiệp với MVC Framework - Laravel

Học phí: 3.500.000 vnđ

- Giảm ngay 500.000 đồng khi hoàn thành học phí trước khai giảng
- Giảm trực tiếp thêm 200.000 đồng/người khi đăng theo nhóm
- Cơ hội học bổng toàn phần trị giá 5 triệu đồng gồm:
+ Lớp ADVANCE GIT trị giá 2.000.000 đồng,
+ Lớp tiếng Nhật sơ cấp cho IT trị giá 3.000.000 đồng
- Thực tập dự án thực tế tại công ty

*** Đang tuyển sinh ***
Khai giảng lớp mới: Tháng 1/2018
Lịch học: Học tối, 3 buổi/tuần, trong 2 tháng

Từ khóa: , , , , ,

Hình đại diện khóa học

THIẾT KẾ UI & UIX CHO SMARTPHONE, TABLET KHÓ MÀ DỄ

SPECIAL

Khoá học thiết kế giao diện và trải nghiệm giao diện người dùng cho smartphone, mobile device

Học phí: 3.500.000 vnđ

- Giảm ngay 500.000 đồng khi hoàn thành học phí trước khai giảng
- Giảm trực tiếp thêm 200.000 đồng/người khi đăng theo nhóm
- Cơ hội học bổng toàn phần trị giá 5 triệu đồng gồm:
+ Lớp ADVANCE GIT trị giá 2.000.000 đồng,
+ Lớp tiếng Nhật sơ cấp cho IT trị giá 3.000.000 đồng
- Thực tập dự án thực tế tại công ty

*** Đang tuyển sinh ***
Khai giảng lớp mới: -
Lịch học: 18h30-21h00, 2 buổi tối/tuần

Từ khóa: , , , ,

Hình đại diện khóa học

Kiểm thử phần mềm (software testing) theo chuẩn ISTQB

TREND

Khóa học về quy trình, phương pháp và các công cụ kiểm thử phần mềm. Trang bị kiến thức về web testing, mobile app testing, automation testing, ...

Học phí: 4.200.000 vnđ

Giảm ngay 500.000 đồng khi hoàn thành học phí trước khai giảng
Giảm trực tiếp thêm 200.000 đồng/người khi đăng theo nhóm
Cơ hội học bổng toàn phần trị giá 5 triệu đồng gồm: lớp ADVANCE GIT trị giá 2.000.000 đồng, lớp tiếng Nhật sơ cấp cho IT trị giá 3.000.000 đồng
Thực tập dự án thực tế tại công ty

*** Đang tuyển sinh ***
Khai giảng dự kiến: -
Lịch học: 18h00-20h30, 3 buổi tối hàng tuần

Từ khóa: ,

Hình đại diện khóa học

Lập trình JAVA cơ bản và nâng cao

RECOMMENDED

Học lập trình JAVA từ cơ bản (Java Core) đến nâng cao (lập trình network, lập trình website JSP, lập trình csdl với JDBC)

Học phí: 3.500.000 vnđ

- Giảm ngay 500.000 đồng khi hoàn thành học phí trước khai giảng
- Giảm trực tiếp thêm 200.000 đồng/người khi đăng theo nhóm
- Cơ hội học bổng toàn phần trị giá 5 triệu đồng gồm:
+ Lớp ADVANCE GIT trị giá 2.000.000 đồng,
+ Lớp tiếng Nhật sơ cấp cho IT trị giá 3.000.000 đồng
- Thực tập dự án thực tế tại công ty

*** Đang tuyển sinh ***
Khai giảng lớp mới: -
Lịch học: 3 buổi/tuần

Từ khóa: ,

Hình đại diện khóa học

Xây dựng hệ thống ứng dụng doanh nghiệp/thương mại với Java EE

SPECIAL

Khóa học xây dựng hệ thống ứng dụng lớn với Java EE (tên cũ J2EE) bằng các framework Hibernate, Struts 2, Spring MVC, ...

Học phí: 4.700.000 vnđ

- Giảm ngay 500.000 đồng khi hoàn thành học phí trước khai giảng
- Giảm trực tiếp thêm 200.000 đồng/người khi đăng theo nhóm
- Cơ hội học bổng toàn phần trị giá 5 triệu đồng gồm:
+ Lớp ADVANCE GIT trị giá 2.000.000 đồng,
+ Lớp tiếng Nhật sơ cấp cho IT trị giá 3.000.000 đồng
- Thực tập dự án thực tế tại công ty
- Có thể chuyển đổi sang hình thức "Huấn luyện thực tế"

*** Đang tuyển sinh ***
Khai giảng lớp mới : -
Lịch học: Học tối, 3 buổi/tuần

Từ khóa: ,

Hình đại diện khóa học

Phát triển ứng dụng/dịch vụ nền Internet với Android

TREND

Khóa học phát triển ứng dụng/dịch vụ nền Internet với Android

Học phí: 5.200.000 vnđ

- Giảm ngay 500.000 đồng khi hoàn thành học phí trước khai giảng
- Giảm trực tiếp thêm 200.000 đồng/người khi đăng theo nhóm
- Cơ hội học bổng toàn phần trị giá 5 triệu đồng gồm:
+ Lớp ADVANCE GIT trị giá 2.000.000 đồng,
+ Lớp tiếng Nhật sơ cấp cho IT trị giá 3.000.000 đồng
- Thực tập dự án thực tế tại công ty

*** Đang tuyển sinh ***
Ngày khai giảng dự kiến: -
Lịch học: 18h00-21h00, 3 buổi tối/tuần

Từ khóa: , ,

Hình đại diện khóa học

Lập trình ứng dụng iOS với Objective-C

SPECIAL

Khóa học lập trình ứng dụng iOS với Objective-C

Học phí: 5.400.000 vnđ

- Giảm ngay 500.000 đồng khi hoàn thành học phí trước khai giảng
- Giảm trực tiếp thêm 200.000 đồng/người khi đăng theo nhóm
- Cơ hội học bổng toàn phần trị giá 5 triệu đồng gồm:
+ Lớp ADVANCE GIT trị giá 2.000.000 đồng,
+ Lớp tiếng Nhật sơ cấp cho IT trị giá 3.000.000 đồng
- Thực tập dự án thực tế tại công ty

*** Chuẩn bị tuyển sinh ***
Lịch học: Học tối, 3 buổi/tuần

Từ khóa: , ,