0965.33.99.66

Đội ngũ giảng viên

ảnh giảng viên

TS. Trịnh Bảo Ngọc

Giám đốc đào tạo, Giảng viên Tester, Giảng viên PHP

Xem thêm

Giám đốc đào tạo, Giảng viên Tester, Giảng viên PHP

Học vấn:
+ Thạc sỹ CNTT, Đại học Bách Khoa Hà Nội
+ Nghiên cứu tiến sỹ Đại học Hà Nội

ảnh giảng viên

Nguyễn Thanh Bình

Trợ giảng PHP, Java, Android, C#

Xem thêm

Trợ giảng PHP, Java, Android, C#

Học vấn: Kỹ sư Công nghệ thông tin - Đại học Xây Dựng Hà Nội

*Kinh nghiệm chuyên môn:

Technique Supporter, 6 years experiences.

Làm nhiều ngôn ngữ, nền tảng: PHP, JavaSpring, iOS, Android ( NDK C++ ), C++, Ruby, NodeJS.

Từng là Game Programmer, Web developer, iOS apps developer.

ảnh giảng viên

ThS. Nguyễn Hữu Cầm

Giảng viên PHP & MySQL

Xem thêm

Giảng viên PHP & MySQL

Học vấn: - Tốt nghiệp trường Đại học Hà Nội - Khoa Công nghệ thông tin
- Thạc sĩ Thiết kế hệ thống thông tin tại University of Lancashire, Anh

* Kinh nghiệm chuyên môn:
02 năm Giảng viên trường Đại học Hà Nội

ảnh giảng viên

Phạm Văn Hảo

Giảng viên Java

Xem thêm

Giảng viên Java

Học vấn: BA (Phân tích nghiệp vụ), VNU University of Engineering and Technology (VNU-UET - ĐH Công Nghệ, Đại Học Quốc Gia Hà Nội)

* Vị trí công việc:
- Project Manager, Nexttech Group (Peacesoft Solution Corporation)
- CTO - Co-Founder, Vinana Jsc
- Team leader, IFI solution Jsc

* Kinh nghiệm chuyên môn:
- Java: 3-4 năm
- PHP: 4 năm
- C/C++: 3 năm
- HTML/CSS
- MySQL, Oracle, MS SQL,...

ảnh giảng viên

TS. Phạm Tuấn Minh

CTO ( Chief Technology Officer - Giám đốc công nghệ), Giảng viên Android

Xem thêm

CTO ( Chief Technology Officer - Giám đốc công nghệ), Giảng viên Android

Học vấn: - Tiến sĩ Công nghệ thông tin tại Pháp, năm 2011
- Tiến sĩ Điện tử viễn thông tại Pháp, năm 2011

* Kinh nghiệm chuyên môn:
Hơn 10 năm kinh nghiệm đào tạo và phát triển phần mềm ở các vị trí: Senior Engineer, Project Manager, CTO ( Chief Technology Officer - Giám đốc công nghệ), Lecturer.

ảnh giảng viên

Chử Mạnh Tuấn

Founder & Art Director tại goldenropestudio.com, Giảng viên UI - UX

Xem thêm

Founder & Art Director tại goldenropestudio.com, Giảng viên UI - UX

Học vấn: + Học mỹ thuật tại Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội
+ Học đồ họa tại Cao đẳng nghề Công Nghiệp Hà nội
+ Học chuyên viên thiết kế tại Đại học tự nhiên - Đại học Quốc gia TP. HCM
+ Tham gia đào tạo thiết kế tại Tokyo, Nhật Bản

ảnh giảng viên

Nghiêm Đình Mừng

Manager Mobile, Giảng viên Java, Android, PHP

Xem thêm

Manager Mobile, Giảng viên Java, Android, PHP

Học vấn: Kỹ sư CNTT - Ngành Công nghệ phần mềm - Đại học Bách Khoa Hà Nội

*Kinh nghiệm chuyên môn:
- 5 năm kinh nghiệm lập trình Java, Android, PHP
- 3 năm kinh nghiệm giảng dạy Java, Android, PHP
- Manager Mobile

ảnh giảng viên

Nguyễn Văn Công

Giảng viên PHP & MySQL

Xem thêm

Giảng viên PHP & MySQL

Học vấn: Cử nhân Khoa học máy tính - Đại học Hà Nội

* Kinh nghiệm chuyên môn:
Giảng viên - Khoa Công nghệ thông tin, Đại học Hà Nội

ảnh giảng viên

ThS. Bùi Minh Hoài

Chuyên viên phân tích nghiệp vụ - Công ty TNHH Vivas - trực thuộc Tổng công ty VNPT Technology, Giảng viên Software Testing

Xem thêm

Chuyên viên phân tích nghiệp vụ - Công ty TNHH Vivas - trực thuộc Tổng công ty VNPT Technology, Giảng viên Software Testing

Học vấn: - Kỹ sư công nghệ thông tin - Học viện công nghệ Bưu chính viễn thông
- Thạc sĩ CNTT - Chuyên ngành Khoa học máy tính - Học viện công nghệ bưu chính viễn thông

* Kinh nghiệm chuyên môn:
- 04 năm Kiểm thử phần mềm
- 02 năm Software tester Leader
- 01 năm Phân tích nghiệp vụ phần mềm

ảnh giảng viên

ThS. Nguyễn Hữu Kiên

Giám đốc công nghệ PeaceSoft Group, Giảng viên Java, .NET

Xem thêm

Giám đốc công nghệ PeaceSoft Group, Giảng viên Java, .NET

Học vấn: Thạc sỹ QTKD, Kỹ sư CNTT
+ Đại học Bách Khoa Hà Nội
+ Đại học President University, Indonesia
+ MBA, Politecnico di Milano, Italia

Đội ngũ quản lý

Nguyễn Thị Phương

Trưởng phòng Sales & Marketing

Xem thêm

Chức vụ: Trưởng phòng Sales & Marketing

Học vấn:

+ Đại học Giao thông vận tải
+ Mini MBA, FSB
+ Trưởng phòng kinh doanh Ftel
+ Giám đốc kinh doanh vùng PeaceSoft Group
+ Trưởng phòng kinh doanh IDC tại CMC Telecom

Trịnh Bảo Ngọc

Giám đốc đào tạo, giảng viên PHP, Tester

Xem thêm

Chức vụ: Giám đốc đào tạo, giảng viên PHP, Tester

Học vấn:

+ Thạc sỹ CNTT, Đại học Bách Khoa Hà Nội
+ Nghiên cứu tiến sỹ Đại học Hà Nội

Đỗ Văn Hậu

Giám Đốc Điều Hành

Xem thêm

Chức vụ: Giám Đốc Điều Hành

Học vấn:

MBA, Thạc sỹ CNTT
+ Đại học Bách Khoa Hà Nội, Khoa CNTT
+ IT Management, YKC, Nhật Bản
+ MBA, Benedictine University, Hoa Kỳ

Nguyễn Như Anh

Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị

Xem thêm

Chức vụ: Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị

Học vấn:

  • Khoa Công Nghệ Thông Tin, Đại Học Bách Khoa Hà Nội
  • Thạc sỹ Công Nghệ Thông Tin, Đại Học Ritsumeikan, Nhật Bản