0965.33.99.66

VTDVN

Địa chỉ: 1002-1003 10F, chi Hội Liên Hiệp Phụ Nữ, tòa nhà thứ sáu , Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội

Website: http://vtdvn.net/

Điện thoại: 84-432123342

Giám đốc: Nguyễn Toàn Anh

Giới thiệu công ty

- Phát triển ứng dụng Web
- Phát triển ứng dụng điện thoại thông minh
- Kinh doanh phát triển dựa trên phần mềm
- Hệ thống thử nghiệm