0965.33.99.66

Chử Mạnh Tuấn

Trình độ / Học vấn: + Học mỹ thuật tại Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội
+ Học đồ họa tại Cao đẳng nghề Công Nghiệp Hà nội
+ Học chuyên viên thiết kế tại Đại học tự nhiên - Đại học Quốc gia TP. HCM
+ Tham gia đào tạo thiết kế tại Tokyo, Nhật Bản

* Kinh nghiệm chuyên môn: 10 năm
+ 6 tháng làm tại phú thành digital
+ 1 năm làm teamleader design cho vinamore company
+ 5 năm làm project manager cho GMO-Z.com RUNSYSTEM
+ 2 năm làm designer tại AI&T company
+ 2 năm làm project manager tại fujitechjsc.com
+ Hiện là founder & art director tại goldenropestudio.com

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN