0965.33.99.66

ThS. Nguyễn Hữu Kiên

Trình độ / Học vấn: Thạc sỹ QTKD, Kỹ sư CNTT
+ Đại học Bách Khoa Hà Nội
+ Đại học President University, Indonesia
+ MBA, Politecnico di Milano, Italia

Thạc sỹ tài chính tốt nghiệp tại Ý, Giám đốc công nghệ e-Commerce tại PeaceSoft Group. 15 năm kinh nghiệm phát triển phần mềm gia công và các nền tảng thương mại điện tử tại Việt Nam và Italia

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN