0965.33.99.66

Phạm Văn Hảo

Trình độ / Học vấn: BA (Phân tích nghiệp vụ), VNU University of Engineering and Technology (VNU-UET - ĐH Công Nghệ, Đại Học Quốc Gia Hà Nội)

* Vị trí công việc:
- Project Manager, Nexttech Group (Peacesoft Solution Corporation)
- CTO - Co-Founder, Vinana Jsc
- Team leader, IFI solution Jsc

* Kinh nghiệm chuyên môn:
- Java: 3-4 năm
- PHP: 4 năm
- C/C++: 3 năm
- HTML/CSS
- MySQL, Oracle, MS SQL,...

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN