0965.33.99.66

ThS. Nguyễn Hữu Cầm

Trình độ / Học vấn: - Tốt nghiệp trường Đại học Hà Nội - Khoa Công nghệ thông tin
- Thạc sĩ Thiết kế hệ thống thông tin tại University of Lancashire, Anh

* Kinh nghiệm chuyên môn:
02 năm Giảng viên trường Đại học Hà Nội

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN