0965.33.99.66

TS. Phạm Tuấn Minh

Trình độ / Học vấn: - Tiến sĩ Công nghệ thông tin tại Pháp, năm 2011
- Tiến sĩ Điện tử viễn thông tại Pháp, năm 2011

* Kinh nghiệm chuyên môn:
Hơn 10 năm kinh nghiệm đào tạo và phát triển phần mềm ở các vị trí: Senior Engineer, Project Manager, CTO ( Chief Technology Officer - Giám đốc công nghệ), Lecturer.

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN