0965.33.99.66

Đỗ Văn Hậu – Giám Đốc Điều Hành

Chức vụ: Giám Đốc Điều Hành

Học vấn

MBA, Thạc sỹ CNTT
+ Đại học Bách Khoa Hà Nội, Khoa CNTT
+ IT Management, YKC, Nhật Bản
+ MBA, Benedictine University, Hoa Kỳ

Thạc sỹ QTKD (MBA), 15 năm kinh nghiệm phát triển phần mềm gia công cho thị trường Nhật Bản. Giám đốc công nghệ công ty GMO Runsystem.