0965.33.99.66

Trịnh Bảo Ngọc – Giám đốc Đào Tạo

Chức vụ: Giám đốc đào tạo, giảng viên PHP, Tester

Học vấn

+ Thạc sỹ CNTT, Đại học Bách Khoa Hà Nội
+ Nghiên cứu tiến sỹ Đại học Hà Nội

Phó khoa CNTT, giảng viên ĐH Hà Nội, 10 năm kinh nghiệm phát triển phần mềm và các giải pháp quản lý cho khối nhà nước.