0965.33.99.66

Lập trình viên Java

Địa điểm làm việc: Hà Nội

Từ khóa: ,

Chi tiết công việc

Mô tả

Yêu cầu

Có 2 năm kinh nghiệm trở về Java Web sử dụng các framework sau: Spring, JavaEE7, Java Servlet, Jquery, Bootstrap

Sử dụng thành thạo các tool về SubVersion, Eclipse, Github.

Sử dụng được Linux. Biết setup môi trường trên Linux.

Có kỹ năng tốt về theo dõi và quản lý schedule dự án.

Quyền lợi