0965.33.99.66

Trưởng nhóm lập trình IOS

Địa điểm làm việc: Hà Nội

Từ khóa: ,

Chi tiết công việc

Mô tả

Chịu trách nhiệm xử lý các vấn đề kỹ thuật liên quan đến lập trình ứng dụng trên nền tảng iOS

Tham gia thiết kế kiến trúc, phát triển framework và các module mẫu cho các thành viên

Làm việc trực tiếp về mặt kỹ thuật với khách hàng Nhật

Ước tính khối lượng công việc dự án cùng với Project manager

Đào tạo các lập trình viên

Yêu cầu

Quyền lợi