0965.33.99.66

Trưởng Nhóm lập trình PHP

Địa điểm làm việc: Hà Nội

Từ khóa: , ,

Chi tiết công việc

Mô tả

Yêu cầu

Có kinh nghiệm làm web bằng Ruby, PHP, mySQL, JS, Jquery, HTML

Có kinh nghiệm làm việc với các PHP framework PHP: Zend, CakePHP…

Có khả năng thiết kế CSDL cho hệ thống cỡ vừa và viết tài liệu thiết kế

Có khả năng phân công công việc và hướng dẫn team quy mô > 3 người.

Có tinh thần chủ động và trách nhiệm cao trong công việc.

Quyền lợi