0965.33.99.66

Trưởng nhóm/nhân viên lập trình PHP

Địa điểm làm việc: Hà Nội

Chi tiết công việc

Mô tả

・ Thực hiện phát triển xây dựng và bảo trì các hệ thống ứng dụng web

・ Phát triển website, các phần mềm web-base

Yêu cầu

・ Có kinh nghiệm làm web bằng Ruby, PHP, mySQL, JS, Jquery, HTML

・ Có kinh nghiệm làm việc với các PHP framework PHP: Zend, CakePHP…

・ Có khả năng thiết kế CSDL cho hệ thống cỡ vừa và viết tài liệu thiết kế

・ Có khả năng phân công công việc và hướng dẫn team quy mô > 3 người.

・ Có tinh thần chủ động và trách nhiệm cao trong công việc.

Quyền lợi

・ Thu nhập hấp dẫn.

・ Được đào tạo để nâng cao năng lực và nghiệp vụ.

・ Đào tạo tiếng Nhật, cơ hội đi làm việc onsite tại Nhật Bản.

・ Được hưởng đầy đủ chế độ lao động và chế độ bảo hiểm theo Quy định nhà nước.

・ Môi trường làm việc trẻ,chuyên nghiệp, phát huy được mọi năng lực của bản thân

・ Tham gia cac dự án và kế hoạch định hướng phát triển cùng ban lãnh đạo công ty.

・ Thưởng theo tháng/ dự án tùy đóng góp. Xét tăng lương vào tháng 6 và 12 hàng năm.