0965.33.99.66

Tuyển dụng việc làm

Trưởng nhóm/nhân viên lập trình IOS

Công ty cổ phần JVB Địa điểm làm việc: Hà Nội

Từ khóa:

・ Chịu trách nhiệm xử lý các vấn đề kỹ thuật liên quan đến lập trình ứng dụng trên nền tảng iOS/ Android

・ Tham gia thiết kế kiến trúc, phát triển framework và

Xem chi tiết

Trưởng nhóm lập trình IOS

Công ty cổ phần JVB Địa điểm làm việc: Hà Nội

Từ khóa: ,

Chịu trách nhiệm xử lý các vấn đề kỹ thuật liên quan đến lập trình ứng dụng trên nền tảng iOS

Tham gia thiết kế kiến trúc, phát triển framework và các module mẫu cho các thành

Xem chi tiết