0965.33.99.66

Tuyển dụng việc làm

10 PHP Developer – Salary ~ 1000$

Công ty cổ phần HBLAB Địa điểm làm việc: Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Từ khóa:

HBLab – We’re stronger together!

Chúng tôi đang tìm kiếm những lập trình viên PHP – những người trẻ tuổi yêu thích công việc, đam mê và ham học hỏi những kiến thức

Xem chi tiết

03 Java Developers – Salary ~ 1300$

Công ty cổ phần HBLAB Địa điểm làm việc: Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Từ khóa:

  • Thiết kế, triển khai, tích hợp và hỗ trợ các giải pháp web Java, DB sử dụng Oracle.
  • Làm việc chặt chẽ với khách hàng, chuyên gia vấn đề và các đội để hiểu rõ yêu cầu, thiết

    Xem chi tiết