0965.33.99.66

Tuyển dụng việc làm

KĨ SƯ CẦU NỐI (BRSE)

BEETSOFT Địa điểm làm việc: Hà Nội

Từ khóa:

 • Làm việc trực tiếp với khách hàng Nhật: giao tiếp, thương lượng, nhận, phân tích các yêu cầu của dự án phần mềm…
 • Lập kế hoạch, theo dõi tiến độ, quản lý nhóm.
 • Kiểm

  Xem chi tiết

SENIOR TESTERS

BEETSOFT Địa điểm làm việc: Hà Nội

Từ khóa:

 • Lập kế hoạch và quản lý công việc, viết testcase, đọc hiểu specs
 • Viết báo cáo công việc hàng ngày, báo cáo lỗi
 • Quản lý team và thực hiện các công việc khác theo sự phân

  Xem chi tiết

SENIOR IOS DEVELOPERS

BEETSOFT Địa điểm làm việc: Hà Nội

Từ khóa:

 • Làm việc cho dự án IOS của khách hàng Nhật tại Tokyo.
 • Tham gia vào quá trình thiết kế, phát triển và triển khai dự án của khách hàng.
 • Khẳng định khả năng và vị trí của công

  Xem chi tiết

SENIOR WEB PHP

BEETSOFT Địa điểm làm việc: Hà Nội

Từ khóa:

 • Phân tích xây dựng phát triển hệ thống web cho khách hàng.
 • Tham gia vào quá trình thiết kế, phát triển và triển khai dự án của khách hàng.
 • Báo cáo tiến độ công việc, các công

  Xem chi tiết

SENIOR ANDROID DEVELOPERS

BEETSOFT Địa điểm làm việc: Hà Nội

Từ khóa:

Xem chi tiết

SENIOR .NET DEVELOPERS

BEETSOFT Địa điểm làm việc: Hà Nội

Từ khóa:

 • Tham gia vào dự án phát triển phần mềm với khách hàng Nhật.
 • Nghiên cứu tài liệu, giải pháp, tích hợp, mô hình triển khai hệ thống.
 • Nhận các yêu cầu công việc & báo cáo

  Xem chi tiết

Senior iOS Developer

BEETSOFT Địa điểm làm việc: Hà Nội

Từ khóa: ,

Xem chi tiết

Tester

BEETSOFT Địa điểm làm việc: Hà Nội

Từ khóa:

Xem chi tiết

Kỹ sư cầu nối

BEETSOFT Địa điểm làm việc: Hà Nội

Từ khóa: ,

Xem chi tiết

Senior Android

BEETSOFT Địa điểm làm việc: Hà Nội

Từ khóa: ,

Xem chi tiết